Edward De Geest
Organist-titularis van de Gentse Sint-Baafskathedraal

Biografie

Edward De Geest, geboren in Lochristi, volgde les aan de Academie voor Muziek en
Woord van Lokeren waar hij in een tijdsspanne van vijf jaar de Prijs van
Uitmuntendheid en de Regeringsmedaille voor Orgel kon bekomen. Na de oude
humaniora Latijn-Grieks genoot Edward aan de Conservatoria van Antwerpen en Gent
een uitgebreide muzikale opleiding: notenleer, geschreven harmonie, praktische
harmonie, muziekanalyse en vormleer, muziekgeschiedenis, gregoriaans,
contrapunt, fuga, orgelimprovisatie en orgel. Voor deze laatste discipline ontving
hij de Prijs Firmin Swinnen en de Prijs Joseph Callaerts. Zijn studies werden
bekroond met de Eerste Prijs voor Fuga en het Hoger Diploma (Prix d’Excellence) met
grote onderscheiding en de Medaille van de Regering voor Orgel.

Nadien onderscheidde hij zich tijdens diverse wedstrijden: hij is o.m. laureaat van
het Delta-Orgelconcours in het Nederlandse Middelburg en van de Tweejaarlijkse
Nationale Orgelwedstrijd ‘Prijs Alex Paepen’ in Antwerpen. Sedertdien wordt hij
geregeld uitgenodigd om te concerteren in binnen- en buitenland; hij trad daarbij
op in vele belangrijke muziekcentra in 20 Europese landen, Rusland, de USA, en gaf
tot op heden ongeveer 635 concerten en recitals. Hij treedt ook regelmatig op tijdens
het Festival van Vlaanderen ‘Gent en Historische Steden’.

Van 1973 tot 1990 gaf Edward De Geest les aan meerdere academies en het Gentse
Conservatorium. In 1990 volgde zijn aanstelling tot directeur van de Academie voor
Muziek en Woord van Eeklo, waarvan hij sinds 2011 eredirecteur is. Op 1 oktober
1994 werd Edward benoemd tot organist-titularis van de Sint-Baafskathedraal van
Gent. Vanuit deze schitterende kathedraal werkt hij actief mee aan de bloei van de
Vlaamse orgelkunst, enerzijds als liturgisch organist en anderzijds als concert-
organist. Hij is een stuwende kracht voor de talrijke orgelrecitals van het Gents
Orgelcentrum waarbij ook binnen- en buitenlandse gastorganisten optreden.
Tevens is Edward lid van de Commissie voor het Kunstpatrimonium Bisdom Gent,
afdeling historische orgels, en fungeert hij regelmatig als jurylid aan de Vlaamse
Conservatoria en het Lemmensinstituut. Edward De Geest realiseerde nationale en
internationale radio- en tv-opnames (o.a. Klara, RTBF, Radio Rias Berlin, Radio
Hilversum 5, Televizione Catalonia Espagnole) en zijn discografie vermeldt cd’s
met werk van Bach en composities uit de 17de tot de 20ste eeuw.

In 2003 ontving hij de Cultuurprijs van de Stad Eeklo voor zijn promotie van de
orgelkunst, en dit zowel nationaal als internationaal. Op 4 mei 2003 werd hij in
Parijs onderscheiden met het ‘Diplôme de Médaille de Vermeil de la Société
Académique Française: Arts-Sciences-Lettres’ voor zijn inzet voor de verspreiding
van het Franse orgelrepertoire. Op 10 juni 2010 volgde zijn benoeming door de
Rotary Stichting van Rotary International tot Paul Harris Fellow, dit als waardering
voor zijn bijdrage tot de bevordering van de internationale culturele verstandhouding.
Dit jaar werd Edward – bij Koninklijk Besluit van 8 januari 2016 – door Koning Filip
benoemd tot Officier in de Kroonorde.

Powered by Drupal